Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

SUB 6.8 Πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού

Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού»

Περισσότερα...

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» : ΤΜΗΜΑ A: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ TMHMA B: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Περισσότερα...

Εκφάνσεις της μνημειακής ζωγραφικής της Χίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΕΜΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ » ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΑΣΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ ΧΙΟΥ

Περισσότερα...

Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία στο πλαίσιο του 5ου υποέργου: «Προμήθεια υδραυλικής ασβέστου» του έργου: « Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ΄ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή)

Περισσότερα...

Sub. 2.1 Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης / Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Δράσεις προβολής της Στρατηγικής για την Ελληνική Χειροτεχνία»

Περισσότερα...

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών – ΙΙΒΕΑΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ BSL3+» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΚ SUB 6-ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (IIBEAA)

Περισσότερα...