Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

SUB9: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ με Τεχνικές Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη του Συστήματος Μαθητείας του ΟΑΕΔ (16794)

Περισσότερα...

Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ι.Ν Αγ. Ιωάννου Σύμης (SUB 1.22)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ι.Ν Αγ. Ιωάννου Σύμης»

Περισσότερα...

Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω (SUB 1.22)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω»

Περισσότερα...

Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος του Ενετικού Λιμένα της Ναυπάκτου (SUB. 7.3.5)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος Ενετικού Λιμένα της Ναυπάκτου»

Περισσότερα...

Αποκατάσταση και ανάδειξη ανεμόμυλων Καλύμνου (SUB 1.18)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση κκαι λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αυτών»

Περισσότερα...

Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β΄ Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (SUB. 7.1.7)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β΄Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης»

Περισσότερα...
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.