Πίσω στα Νέα

Εκδήλωση με θέμα Ανάπτυξη που στηρίζει κάθε αύριο: Η συνεισφορά της Τράπεζας Πειραιώς στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Eνημερωτική εκδήλωση με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 πελατών της πραγματοποίησε διαδικτυακά η Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου και στελέχη της Τράπεζας, συζήτησαν με εκπροσώπους φορέων για τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και έδωσαν απαντήσεις σε ερωτήματα που έθεσαν πελάτες της Τράπεζας από όλους τους κλάδους της οικονομίας, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης,  δήλωσε: Ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – πρωτίστως οι μικρές και οι μεσαίες που είναι πιο διστακτικές στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων – για τις δυνατότητες που ανοίγονται, μέσα στους επόμενους μήνες, από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, ιδίως τώρα που μπαίνουμε σε μία περίοδο κάποιας αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στο μελλοντικό ύψος των επιτοκίων.

Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις έμαθαν πολλά, τόσο από τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όσο και από τις απαντήσεις που δώσαμε οι συμμετέχοντες ομιλητές στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω έχει να κάνει με το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το επενδυτικό εργαλείο οι επιχειρήσεις. Περιλαμβάνω εδώ και όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν σήμερα ή μπορούν να αποκτήσουν πιστοληπτική ικανότητα στα αμέσως επόμενα χρόνια ”

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου: «Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που μας δίνεται μοναδική ιστορική ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την Ελλάδα του αύριο, καθώς η χώρα διαθέτει σχέδιο, το «Ελλάδα 2.0», οι πόροι για τη χρηματοδότησή του είναι διασφαλισμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τραπεζικό σύστημα, έχοντας κατά μεγάλο βαθμό ξεπεράσει τα συστημικά προβλήματα του παρελθόντος, είναι σε θέση να υποστηρίξει παραγωγικά τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ο επιχειρηματικός κόσμος, έχοντας ανταπεξέλθει στη διπλή δοκιμασία της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, όχι μόνο έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις, αλλά είναι και πιο ισχυρός.

Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση, καθοδήγηση και τεχνογνωσία σε κάθε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Όπως σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις των περασμένων ετών, η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει «παρών» και θα σταθεί ως πρωταγωνιστικός αρωγός και ουσιαστικός συμπαραστάτης στην προσπάθεια κάθε επιχείρησης και κάθε επιχειρηματία για μια ανάπτυξη που στηρίζει κάθε Αύριο».

Στην ενότητα με θέμα «Η επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας», ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών και BriQ Properties εκτίμησε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς, μετά από την επενδυτική πενία των τελευταίων δέκα ετών, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανανέωση εξοπλισμού, σε εκσυγχρονισμό των υποδομών και των λειτουργιών τους, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους.

Στην ίδια ενότητα, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς  κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Ηead of Large Corporate & Wholesale Products, σημείωσε ότι, η ελληνική βιομηχανία είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη μέρα, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε επενδύσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο στην ενσωμάτωση των ωφελημάτων του Βιομηχανία 4.0. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος, σε μεγάλο βαθμό εναρμονίζονται με τα κριτήρια του πλαισίου ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης). Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων που θα καταστούν επιλέξιμα χρηματοδότησης από το Ταμείο.

Σε συζήτηση με θέμα «Ο τουρισμός στην μετά – Covid εποχή», ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, σημείωσε ότι για τον ελληνικό τουρισμό, υπάρχουν τέσσερις βασικοί αναπτυξιακοί πυλώνες: τεχνολογία, ενέργεια, upskilling – reskilling, προσβασιμότητα. Για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν, όπως και για την δημιουργία συνεργειών, χρειάζεται τραπεζική χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως σημείωσε ο κ. Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Head of Commercial Banking , το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός από την χρηματοδότηση που παρέχει για το 50% του επενδυτικού σχεδίου του επιχειρηματία, ουσιαστικά κατευθύνει ολόκληρο το σύστημα να επενδύσει στην αειφόρο ανάπτυξη. Με σημαντικά κίνητρα, όπως το ιδιαίτερα χαμηλό τελικό επιτόκιο, σταθερό όλη την διάρκεια του δανείου, την ένταξη της αγοράς γης στις επιλέξιμες δαπάνες, την αγορά έτοιμου κτιρίου με την αναβάθμισή του και την δυνατότητα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για το 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την διευκόλυνση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συζήτησαν  ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιάννης Μπρατάκος και ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς κ. Βασίλης Κουτεντάκης.

Oπως ανέφερε ο κ. Μπρατάκος, το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει μια σειρά από ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, με πιο σημαντική τη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και παράλληλα, ευκαιρίες για συγχωνεύσεις και αύξηση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για ενίσχυση της εξωστρέφειας και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως και τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο κ. Κουτεντάκης απαρίθμησε μερικά από σημαντικότερα πλεονεκτήματα της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης για τις Μικρές Επιχειρήσεις : τη μεγάλη διάρκεια του Προγράμματος (έως το 2026) που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα όταν είναι έτοιμη, το μεγάλο ύψος των συνολικών πόρων και τη δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης για μεγάλα ποσά, την ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς και τη μεγάλη διάρκεια του δανείου, έως 12 χρόνια, με χαμηλό, σταθερό επιτόκιο για τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Πίσω στα Νέα