Επενδύσεις και Μεταρρυθμίσεις

Οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο Ελλάδα 2.0 αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.