Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Η επικοινωνία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται  θεσμικά στον Κανονισμό 241/2021 καθώς και στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και τη Δανειακή Σύμβαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και αποτελεί αρμοδιότητα τόσο σε επίπεδο Κράτους-Μέλους όσο και σε επίπεδο εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση, παρακολούθηση και λειτουργία των έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε θέματα επικοινωνίας: rrfa_communication@minfin.gr