Επικοινωνία

  Υπουργείο Οικονομικών
  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

  Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 25. 6ος όροφος
  105 64 Αθήνα

  Τηλ.: (+30) 210 3338902

  Τηλ.: (+30) 210 3338908

  Email: rrfasupport@minfin.gr