Έργα

Υπεραποσβέσεις Δαπανών για την Πράσινη Οικονομία, την Ενέργεια και την Ψηφιοποίηση

Περισσότερα...

Διαμόρφωση και Οργάνωση Λειτουργίας Εργαστηρίου πιστών αντιγράφων, Μοντελοθήκης και Αποθηκών του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

SUB. 7.3.5 - Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος του Ενετικού Λιμένα της Ναυπάκτου

Περισσότερα...