Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΠΣ ΤΑ) είναι το πληροφοριακό σύστημα για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι χρήστες του ΟΠΣ ΤΑ είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στα έργα του Ταμείου όπως τα Υπουργεία Ευθύνης και οι φορείς υλοποίησης.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.