Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης

Η δράση αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις • Σε υποδομές παροχής νερού • Τηλεμετρίας-έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης • Προμήθειας ψηφιακών μετρητών νερού • Σε μονάδες αφαλάτωσης

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ωφελουμένων ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»

Η δράση αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Χώρας

Περισσότερα...
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.