Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι προσκλήσεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars»

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών, αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης

Η δράση ενισχύει επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής

Περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Περισσότερα...