Θεσμικό πλαίσιο

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 καταρτίστηκε έχοντας ως βάση το ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη δημόσια διαβούλευση και άλλα έγγραφα που είναι αναρτημένα παρακάτω:
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.